Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Beoordelingen

Alle zwangere vrouwen worden gevraagd om de zorg die zij tijdens de zwangerschap en het kraambed hebben ontvangen een beoordeling te geven. Dit resulteert in een netto promotor score van 59% voor het VSV Maastricht Heuvelland.

Er wordt momenteel onderzocht hoe we dit cijfer in de toekomst beter kunnen toelichten, zodat u beter inzicht krijgt hoe afzonderlijke zorgtaken binnen het VSV worden beoordeeld door zwangere vrouwen. 

Wij streven ernaar om de kwaliteit van onze zorg zo hoog mogelijk te houden. Er wordt continue gewerkt aan het verder verbeteren van onze zorg, zodat deze blijft aansluiten bij de kennis van nu voor de ouders van nu. Complimenten worden graag in ontvangst genomen, maar ook met verbeterpunten zijn wij altijd blij.

Heeft u complimenten of verbeterpunten over de zorg die u ontvangen heeft? Dan kunt u deze het beste rechtstreeks aan uw eigen zorgverlener meegeven. Mocht u onververhoopt ontevreden zijn en heeft u een klacht over de zorg die u ontvangen heeft? In dat geval kunt u altijd het beste proberen de klacht eerst met uw eigen zorgverlener te bespreken. Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen. Op de website van de zorgverlener of zorginstelling staat vermeld bij welke klachtencommissie u daarvoor terecht kunt.

Sluit de enquête